„Rolnictwo przyszłości przyjazne dla rolników i klimatu”

„Rolnictwo przyszłości przyjazne dla rolników i klimatu”

„Rolnictwo przyszłości przyjazne dla rolników i klimatu”


04 grudnia 2014

Zapraszamy na międzynarodową konferencję „Rolnictwo przyszłości przyjazne dla rolników i klimatu”, która odbędzie się w dniach 12-13.12.2014 w Warszawie.

Jak chronić klimat i zasoby naturalne jako rolnik lub konsument żywności?

Rolnictwo w znaczący sposób wpływa na wzrost emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie zmiana klimatu coraz bardziej zagraża produkcji żywności w Europie i na świecie. Rolnictwo – jedna z przyczyn oraz ofiara zmiany klimatu – może być również najlepszym narzędziem do jego ochrony.

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane tematem zrównoważonego rolnictwa, rozwojem społeczności rolniczych oraz ruchów i inicjatyw tworzonych przez konsumentów żywności.

Wstęp wolny

MIEJSCE: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem”, ul. Grażyny 13/15, Warszawa

I DZIEŃ (12 grudnia) KONFERENCJA
II DZIEŃ (13 grudnia) WIZYTA STUDYJNA

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 grudnia. Liczba miejsc na konferencję 12.12. jest nielimitowana. O uczestnictwie w wizycie studyjnej 13.12. decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator pokrywa koszty dojazdu* dla osób dojeżdżających spoza Warszawy, a dodatkowo koszty noclegu i wyżywienia dla osób biorących udział w wizycie studyjnej.

Informacje oraz zgłoszenia na konferencje: Magdalena Klarenbach, klara@zielonasiec.pl, tel. 608 422 208

Organizator:
Polska Zielona Sieć – ogólnopolski związek organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, odpowiedzialną konsumpcją oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12, Kraków.
Kampania „Klimat dla rolników”: Emilia Ślimko, tel. 601 284 099, emilia@zielonasiec.pl

*Uwaga: Zwrot kosztów dojazdu możliwy jest tylko w przypadku podróży komunikacją publiczną (autobusami, busami, tramwajami, pociągami w klasie II) na podstawie biletów dołączonych do formularza zwrotu kosztów podróży.

PROGRAM KONFERENCJI: 12 grudnia, piątek

Prowadzenie: Antoni Bielewicz, European Climate Foundation, redaktor portalu NaukaoKlimacie.pl

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji

11.00 – 11.30 Przywitanie uczestników i słowo wstępne

Joanna Furmaga, Prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Cele i działania polskiej kampanii „Klimat dla rolników” oraz międzynarodowej kampanii ClimATE Change, Emilia Ślimko, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Elisa Delvecchio, COSPE (Włochy)

Różne modele rolnictwa a zmiany klimatu

11.30 – 12.30 Jak rolnictwo wpływa na klimat i zasoby naturalne?
Marcin Popkiewicz, autor książki „Świat na rozdrożu”, redaktor portali ZiemiaNaRozdrozu.pl oraz NaukaoKlimacie.pl, fizyk, wykładowca, specjalizuje się w kwestiach energetyki, zasobów naturalnych i zmian klimatu

12.30 – 13.20 Rolnictwo przyjazne dla rolników i klimatu – praktyczne rozwiązania
Łukasz Nowacki, Fundacja Transformacja, specjalizuje się w ekohydrologii i biotechnologiach ekosystemowych, popularyzator zrównoważonego rolnictwa oraz nauczyciel permakultury

13.20 – 13.40 Przerwa

Dobre praktyki w Europie i na świecie

13.40 – 14.00 Międzynarodowe działania na rzecz rolnictwa przyjaznego dla klimatu (climate-smart agriculture).
Rosario Lembo, CICMA (Włochy)

14.00 – 14.15 Wyzwania dla rolników na Malcie w kontekście zmian klimatu.
Irene Mangion, KOPIN (Malta)

14.15 – 14.30 Eko-regiony we Włoszech – zintegrowany plan zrównoważonego rozwoju. Dalida D’Oppido, AIAB (Włochy)

14.30 – 14.45 Nowe ruchy społeczne wspierające lokalną produkcję i konsumpcję żywności w Niemczech.
Jan Urhahn, INKOTA (Niemcy)

14.45 – 15.15 Jak rolnicy w krajach globalnego Południa radzą sobie ze zmianami klimatu?
Przykłady z Etiopii, Nikaragui i Mozambiku.
Irene Mangion, KOPIN (Malta); Jan Urhahn, INKOTA (Niemcy)

15.15 – 15.30 Przerwa

Dobre praktyki w Polsce

15.30 – 17.00 Panel dyskusyjny: Jak promować zrównoważone rolnictwo w Polsce?
Wyzwania oraz przykłady inicjatyw rolniczych i konsumenckich
Katarzyna Jagiełło, Greenpeace Polska
Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny
Sonia Priwieziencew, Społeczny Instytut Ekologiczny
Piotr Trzaskowski, Warszawska Kooperatywa Spożywcza

17.00 Pokaz filmu „W Koopie siła!” Polskiej Zielonej Sieci (10 min.) i zakończenie konferencji

Wizyta studyjna w mazowieckich gospodarstwach rolnych
„Szlakiem dobrych praktyk dla klimatu”: 13 grudnia, sobota

08.30 - Wyjazd autokarem spod Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRSS „Społem”
ul. Grażyny 13/15

09.45 - Przyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Wiśniewie / gmina Ostrów Mazowiecka

11.30 - Przejazd do gospodarstwa ekologicznego w Rososzy / gmina Wąsewo

13.30 - Przejazd do gospodarstwa ekologicznego w Kruszewie / gmina Goworowo

16.00 - Wyjazd do Warszawy

17.00 - Przyjazd do Warszawy