Pilotaż Programu Niskowęglowego Rozwoju trafił do powiatów

Pilotaż Programu Niskowęglowego Rozwoju trafił do powiatów

Pilotaż Programu Niskowęglowego Rozwoju trafił do powiatów


21 kwietnia 2014

Kampania „Dobry klimat dla powiatów” weszła w fazę kulminacyjną. W ramach projektu Instytutu na rzecz Ekorozwoju rozpoczęły się prace nad Pilotażowym Programem Niskowęglowego Rozwoju.

Program pozwoli ograniczyć do roku 2020 o 20% w stosunku do 2005 roku emisje gazów cieplarnianych, wypracować formułę współpracy gmin i powiatu w zakresie ochrony klimatu oraz projekty przeznaczone do finansowania ze środków unijnych po roku 2014. Bedzie to modelowe rozwiązanie dla samorządów przygotowujących Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. W lutym 2014 roku podjęto decyzję, że program ten w najbliższym roku zostanie przygotowany dla powiatu starogardzkiego na Pomorzu. Obecnie trwają negocjacje z władzami powiatu na temat warunków przygotowania Programu.

Jednocześnie kończą się regionalne konferencje klimatyczne. W kwietniu odbyły się konferencje nr 13, 14 i 15 w Płocku, Augustowie i Rypinie. Na każdej z nich samorządowcy są szczególnie zainteresowani koncepcją wykorzystania OZE jako lokalnego motoru rozwoju gospodarczego. Nie milkną także głosy krytyczne wobec opieszałości rządu w kształtowaniu przyjaznego dla lokalnych społeczności systemu wsparcia OZE. „Inwestycja lokalnych rolników i przedsiębiorców w biogazownię w Rypinie to klasyczny przykład dobrze rozumianego rozwoju lokalnego. Powstaje zatem pytanie, dlaczego rozwiązania prawne na szczeblu krajowym nie wspierają tego typu inwestycji, nie dają na poziomie lokalnym się rozwijać, zamiast tego promując rozwiązania korzystne dla dużych korporacji energetycznych?” – pytał dr Wojciech Szymalski podczas konferencji w Rypinie. Ostatnia konferencja odbędzie się w maju w województwie zachodniopomorskim.

Więcej na ten temat:

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/dobry-klimat-dla-powiatow/wiadomosci/w-rypinie-o-lokalnym-rozwoju-opartym-na-energii-odnawialnej

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/dobry-klimat-dla-powiatow/wiadomosci/podlaskie-stawia-na-lokalna-gospodarke-niskoemisyjna

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/dobry-klimat-dla-powiatow/wiadomosci/janosik-i-klimat-na-mazowszu