Oświadczenie w sprawie festiwalu Audioriver w Łodzi

Oświadczenie w sprawie festiwalu Audioriver w Łodzi

Oświadczenie w sprawie festiwalu Audioriver w Łodzi


12 lutego 2024

Koalicja Klimatyczna w żaden sposób nie współpracuje i nie jest partnerem festiwalu Audioriver 2024. Oznacza to, że nie popiera i nie firmuje lokalizacji tegorocznej odsłony festiwalu w historycznym Parku im. Józefa Piłsudskiego znanego jako Park na Zdrowiu w Łodzi.

Współpraca Koalicji Klimatycznej z festiwalem Audioriver miała miejsce wyłącznie w 2021 roku, gdy festiwal odbywał się w Płocku. Wtedy w ramach akcji edukacyjnej Audioriver Goes Green nasi eksperci zabierali głos w sprawie klimatu i środowiska w edukacyjnych materiałach wideo. Nadal uznajemy wartość merytoryczną tych filmów, jednak dawna współpraca nie oznacza, że popieramy tegoroczne działania organizatora.


Koalicja Klimatyczna zgadza się z argumentami lokalnej społeczności i organizacji społecznych, które wskazują, że tak ważne miejsce, jakie ten zabytkowy park zajmuje w życiu mieszkańców oraz miejskiej przyrody, nie powinno być lokalizacją masowej imprezy muzycznej. Wydarzenie o takiej skali zaburzy spokój żyjącej tam przyrody i zaśmieci cenny kulturowo-przyrodniczy obiekt na mapie Łodzi, co budzi sprzeciw mieszkańców miasta. Koalicja Klimatyczna nie popiera wyboru tego właśnie miejsca na lokalizację fesitwalu i pragnie wyrazić poparcie dla oprotestowujących tę lokalizację organizacji społecznych.