Koalicja Klimatyczna na temat WALK OUT-u

Koalicja Klimatyczna na temat WALK OUT-u

Koalicja Klimatyczna na temat WALK OUT-u


21 listopada 2013

W dniu 21 listopada grupa przedstawicieli ruchów społecznych, związków zawodowych, pozarządowych organizacji ekologicznych i młodzieżowych obserwujących negocjacje zdecydowała się opuścić Stadion Narodowy i wyłączyć z dalszych rozmów na COP19.

Koalicja Klimatyczna rozumie tę decyzję. Poziom niezadowolenia z kierunku, w którym zmierzają negocjacje uzasadnia tak radykalny krok. Ma on pokazać, że rozwiązania proponowane podczas tego szczytu są zbyt słabe, aby skutecznie i sprawiedliwie rozwiązać globalny problem.

Walk out jest też wynikiem frustracji związanej ze słabą jakością pracy polskiej prezydencji COP19 i braku woli politycznej do przyjęcia roli lidera rozmów. Sposób prowadzenia prezydencji przez Polskę obserwatorzy oceniają jako niekonstruktywny, co z pewnością nie przyśpiesza podjęcia niezbędnych decyzji.

Z uwagi na to, że Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem organizacji, które działają wspólnie, ale podejmują niezależne decyzje, pozostawiamy wszystkim należącym do nas organizacjom swobodę wyboru. Jednak część przedstawicieli Koalicji Klimatycznej pozostanie na COP19, ponieważ opuszczenie przez nas stadionu oznaczałoby, że na miejscu nie będzie niezależnych polskich obserwatorów.