Forum Zielona Energia

Forum Zielona Energia

Forum Zielona Energia


12 marca 2023

Studenci z Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA za miesiąc, 25 kwietnia, organizują w Katowicach Ogólnopolskie Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia”. Poszerzanie debaty publicznej na tematy związane z ochroną klimatu, szczególnie z udziałem ludzi młodych, poszukujących nowych rozwiązań i w kwestiach tak złożonych, jak wyzwania prawne transformacji energetycznej, jest bardzo potrzebne. Dlatego Koalicja Klimatyczna zdecydowała się objąć planowane wydarzenie patronatem.

Forum Zielona Energia wychodzi naprzeciw aktualnym problemom gospodarczym, energetycznym oraz klimatycznym na całym świecie. Zasada zrównoważonego rozwoju, która towarzyszy prawu międzynarodowemu już od prawie 50 lat nakazuje, aby rozwój gospodarczy szedł w parze z troską o dobrostan obecnych i przyszłych pokoleń.

Wydarzenie pokaże, jaką rolę w procesie energetycznych i klimatycznych zmian pełni świat prawa oraz biznesu. W trakcie forum, we współpracy z akademikami i praktykami prawa oraz biznesu, studenci z Grupy Lokalnej ELSA Katowice chcą stworzyć unikalną przestrzeń dla adeptów prawa, praktyków, czy przedsiębiorców, do aktywnego poznawania wyłaniającego się europejskiego prawa klimatycznego oraz niekonwencjonalnego, jurydycznego spojrzenia na najaktualniejsze problemy stojące przed Nami.

Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia” odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie podzielone będzie na trzy panele, podczas których przedstawiciele poszczególnych ośrodków akademickich objaśnią zagadnienia dotyczące:

  • Bezpieczeństwa energetycznego - prawne aspekty kryzysu energetycznego a transformacja energetyczna;
  • Klastrów energii i wspólnot energetycznych;
  • Ochrony konkurencji i konsumentów na rynku energii.

Każdy z trzech paneli składać się będzie z dwóch prelekcji, zwieńczonych dyskusją specjalistów, praktyków.

Organizatorem Forum jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Polska (ang. European Law Students’ Association, ELSA) - największe, niezależne, niepolityczne stowarzyszenie non-profit zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych, którego celem jest kształtowanie kompetencji prawników nowej generacji, wyróżniających się wrażliwością społeczną i otwartością na różnorodność oraz nieustannym dążeniem do rozwoju siebie i swojego otoczenia.

Więcej informacji na temat Forum „Zielona Energia” już wkrótce.