Klimatyczna Baza Wiedzy w walce z dezinformacją

Klimatyczna Baza Wiedzy w walce z dezinformacją

Klimatyczna Baza Wiedzy w walce z dezinformacją


13 marca 2023

Powstała Klimatyczna Baza Wiedzy, ogólnodostępne, darmowe narzędzie online, zawierające aktualne i rzetelne źródła informacji na tematy związane ze zmianą klimatu. Baza służyć będzie szeroko rozumianym liderom opinii, dziennikarzom, naukowcom, politykom, ale też każdemu, kto chce wiedzieć i rozumieć więcej na temat zmiany klimatu. Baza jest zbiorem zweryfikowanych raportów i publikacji dotyczących klimatu, które opatrzone zostały krótkim komentarzem, ułatwiającym zrozumienie często niełatwych w odbiorze naukowych treści. Projekt wspierają eksperci i ekspertki z ponad 10 wiodących organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich zajmujących się kwestiami dezinformacji i zmiany klimatu.

 

Dezinformacja klimatyczna coraz większym problemem. Od kiedy zmiana klimatu stała się widoczna gołym okiem i doświadczamy jej skutków na własnej skórze, zainteresowanie nią wyraźnie wzrosło. Dziś już niemal nikt nie kwestionuje zmiany klimatu i wpływu człowieka na ten proces, jednak efektem ubocznym jej popularyzacji jest chaos opinii i narracji, przy jednoczesnym braku słyszalnego głosu przedstawicieli świata nauki. W tych warunkach łatwo dochodzi do dezinformacji klimatycznej i wyraźnej polaryzacji. Coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu oraz rzetelną wiedzę od opinii. Według najnowszego badania Instytutu Spraw Publicznych „Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków” niemal połowa badanych spotkała się w ostatnim czasie z dezinformacją dotyczącą klimatu i polityki klimatycznej. Podatność polskiego społeczeństwa na ten rodzaj dezinformacji jest wysoka i wynika ze złożoności zagadnień związanych ze zmianą klimatu i transformacją, niewystarczającego poziomu kompetencji medialnych oraz upolitycznienia tych tematów.

Od marca 2023 roku dodatkową funkcjonalnością na stronie bazy jest możliwość korzystania z chatbota klimatycznego. Wirtualny asystent zaprojektowany został przez Stowarzyszenie Demagog z myślą o przeciwdziałaniu dezinformacji klimatycznej i ograniczaniu zasięgu mitów klimatycznych. Użytkownikom strony umożliwia szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące klimatu, korzystanie z quizu, generowanie losowych ciekawostek czy zapis do newslettera Demagoga.

Rada Ekspertów i Ekspertek Klimatycznej Bazy Wiedzy liczy już 22 osoby z 20 organizacji. Są to (alfabetycznie): Robert Buciak (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze), Patryk Białas (Stowarzyszenie BoMiasto), Ewa Chodkiewicz (WWF), Anna Frączyk (Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi), Małgorzata Hajto (Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy), dr Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas), dr Aleksandra Kardaś (Nauka o klimacie), Lidia Kołucka (Forum Energii), dr Magdalena Kozłowska (Polski Alarm Smogowy), dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska (Climate Strategies Poland), Dominik Madej (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć), Weronika Michalak (Heal Polska), Mirosław Proppé (WWF), Hubert Różyk (Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych), dr Michał Smoleń (Instrat), dr Paulina Sobiesiak-Penszko (Instytut Spraw Publicznych), Aleksandra Stanisławska (Crazy Nauka), Urszula Stefanowicz (Koalicja Klimatyczna oraz Polski Klub Ekologiczny), dr hab. Inż Izabela Sówka (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej), dr inż. Krystian Szczepański (Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy), Aleksy Szymkiewicz (Stowarzyszenie Demagog).

Link do bazy: www.klimatycznabazawiedzy.org