Efektywniej o efektywności, czyli jak wdrożyć dyrektywę EED w Polsce

Efektywniej o efektywności, czyli jak wdrożyć dyrektywę EED w Polsce

Efektywniej o efektywności, czyli jak wdrożyć dyrektywę EED w Polsce


12 listopada 2013

Koalicja Klimatyczna i WWF Polska we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przygotowały przewodnik po wdrożeniu nowej dyrektywy efektywnościowej pt. „Efektywniej o efektywności, czyli jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej”.

Przewodnik skierowany jest do wszystkich grup i osób, których bezpośrednio dotyczy dyrektywa, czyli do przedstawicieli administracji, zarówno centralnej jak i regionalnej lub lokalnej, do przedsiębiorców jako użytkowników energii, właścicieli i administratorów budynków oraz instalacji związanych z wykorzystaniem energii. A także do przedsiębiorstw wytwarzających i rozprowadzających energię przetworzoną.

Oprócz wyjaśnienia ważnych kwestii poruszanych w dyrektywie, rolą przewodnika jest zachęcenie do wdrażania uzasadnionych działań proefektywnościowych. W tym celu przeprowadzona została krótka analiza dyrektywy oraz podkreślone zostały działania obligatoryjne oraz opcjonalne, warte wdrożenia w Polsce, z uwagi na oczekiwane korzyści dla gospodarki i środowiska.

Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) weszła w życie 4 grudnia 2012 roku. Państwa członkowskie, w tym Polska, muszą dokonać transpozycji dyrektywy do swojego porządku prawnego do 5 czerwca 2014 roku, czyli już za kilka miesięcy. W interesie nas wszystkich jest, aby polski rząd ambitnie podszedł do tego zadania.

Wdrożenie dyrektywy wiąże się z licznymi zmianami m.in. w długo procedowanej i znacznie opóźnionej Ustawie o efektywności energetycznej. Wymaga również wzmocnienia roli audytów energetycznych, zwiększenia praw konsumentów energii, czy wprowadzenia zielonych zamówień publicznych. Jednak to w gestii państw członkowskich leży decyzja, jak bardzo progresywne zmiany zostaną wprowadzone. Rzetelne podejście do kwestii ograniczania zapotrzebowania na energię pozwoli zachować dla przyszłych pokoleń większą ilość zasobów dóbr kopalnych. Obecnie zaś wpłynie na rozwój poziomu techniki i kultury technicznej, a także pozwoli ograniczyć zanieczyszczanie środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji i zmniejszyć wpływ człowieka na klimat poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.