dr Adrian Wójcik

dr Adrian Wójcik

dr Adrian Wójcik


28 maja 2021

Psycholog społeczny zajmujący się psychologią postaw prośrodowiskowych (conservation psychology), w tym zwłaszcza powiązaniem postaw i zachowań proekologicznych z bardziej ogólnymi zestawami przekonań (ideologią polityczną, religijnością, wartościami).

dr Adrian Wójcik – psycholog społeczny zajmujący się psychologią postaw prośrodowiskowych (conservation psychology), w tym zwłaszcza powiązaniem postaw i zachowań proekologicznych z bardziej ogólnymi zestawami przekonań (ideologią polityczną, religijnością, wartościami). Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest prodziekanem ds. badań i umiędzynarodowienia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.  Organizator warsztatów dla organizacji ekologicznych z komunikacji postaw prośrodowiskowych. Członek sekcji „Environmental, Population & Conservation Psychology” Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.