prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner


28 maja 2021

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Professor Jerzy Hausner, PhD – Chairman of the Open Eyes Economy Summit Program Council, GAP Foundation Professor of Economic Sciences, chairman of the Open Eyes Economy Summit Program Council and GAP Foundation Council, former deputy prime minister responsible for economic issues and minister of economy, labour and social policy, member of the Monetary Policy Council (2010-2016), member of the High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”.