dr hab. Aleksandra Lis, profesor UAM

dr hab. Aleksandra Lis, profesor UAM

dr hab. Aleksandra Lis, profesor UAM


28 maja 2021

Jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii. Od lat zajmuje się polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej w ramach studiów na nauką i technologiami, które coraz częściej łączy z perspektywą antropologii społecznej.

Dr hab. Aleksandra Lis, jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii. Od lat zajmuje się polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej w ramach studiów na nauką i technologiami, które coraz częściej łączy z perspektywą antropologii społecznej. Kierowała wieloma projektami naukowymi, krajowymi i Europejskimi, między innymi prowadziła analizy dotyczące społecznego postrzegania technologii geo-inżynieryjnych oraz udziału różnych grup społecznych w monitoringu środowiskowym. Interesują ją procesy wytwarzania wiedzy i dyskursów eksperckich w obszarze rozwoju nowych technologii przyjaznych dla klimatu oraz sprawiedliwa transformacja energetyczna, zwłaszcza w transporcie. Obecnie realizuje grant ITEM- Inclusive Transition towards Electric Mobility  opracowuje scenariusze inkluzywnego rozwoju elektrycznej mobilności na przykładzie miasta Poznania. W 2020 roku, nakładem międzynarodowego wydawnictwa Routledge ukazała się autorska książka pt. Climate and Energy Politics in Poland: Debating Carbon Dioxide and Shale Gas.