Zdrowie zagrożone przez zmianę klimatu. Zdrowie publiczne musi być priorytetem przyszłego rządu

Zdrowie zagrożone przez zmianę klimatu. Zdrowie publiczne musi być priorytetem przyszłego rządu


Zdrowie Polaków jest zagrożone przez konsekwencje zmian klimatu: upały, susze, powodzie i inne katastrofy, a także klimatozależne zakaźne choroby wektorowe, jak borelioza. Organizacje pozarządowe apelują do przyszłego rządu o natychmiastowe działania na rzecz ochrony zdrowia publicznego przed tymi zagrożeniami.

Koalicja Klimatyczna wspólnie z ponad 80 organizacjami klimatycznymi, ekologicznymi oraz społecznymi wzywa wszystkie komitety wyborcze do deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji, w tym rozpoczęcia prac nad przyjęciem ustawy o ochronie klimatu. Postulaty poparł także Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej złożony z ekspertów z różnych dziedzin.

"Niestety wciąż zbyt mało mówi się o skutkach zdrowotnych zmiany klimatu, które w coraz większym stopniu odczuwamy także w Polsce. Dlatego cieszę się, że Manifest Koalicji Klimatycznej uwzględnia również ważne zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym w obliczu kryzysu klimatycznego” – powiedziała współautorka treści Manifestu 100 dni, Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska, organizacji non-profit badającej wpływ środowiska na zdrowie publiczne.

W Manifeście 100 dni znajdują się m. in. dwie rekomendacje dotyczące obszaru zdrowia, które nowopowstały rząd mógłby wprowadzić w życie natychmiast. Organizacje pozarządowe apelują o:

  • Wzmocnienie profilaktyki boreliozy w Narodowym Programie Zdrowia jako kluczowej wektorowej choroby zależnej od klimatu w Polsce.
  • Wprowadzenie do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przepisu, który obligowałby inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na zdrowie w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko.

“Wzmacnianie profilaktyki oraz podnoszenie świadomości na temat boreliozy, głównej wektorowej zakaźnej choroby klimatozależnej, na którą rozpoznawalność w ciągu ostatnich lat znacząco w Polsce wzrosła czy wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny oddziaływania na zdrowie w raportach oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko naturalne to jedne z kluczowych działań mogących uchronić zdrowie publiczne przed licznymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego i zanieczyszczenia środowiska" – dodała Michalak. 

Zmiana klimatu nie jest już abstrakcyjnym zagrożeniem, a upały, powodzie i katastrofy bezpośrednio wpływają na nasze zdrowie. Równie niebezpieczne są zakaźne choroby wektorowe przenoszone przez insekty migrujące wskutek zmieniających się warunków klimatycznych. O tym, jak polski system ochrony zdrowia powinien się na te wyzwania przygotować opowiedział w Podcaście o Klimacie dr hab nauk medycznych, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a zarazem członek Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej - Tadeusz Zielonka. Podcastu można wysłuchać TUTAJ

Organizacje oczekują, że działania przyszłego rządu w zakresie ochrony klimatu i przyrody będą prowadzone równolegle na różnych płaszczyznach, w trybie priorytetowym, wedle najwyższych demokratycznych standardów i z poszanowaniem najnowszej wiedzy naukowej w tych dziedzinach. 

Polska przyroda jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli kraju, a ochrona klimatu – wspólną odpowiedzialnością społeczności globalnej oraz szansą na poprawę bezpieczeństwa nas i przyszłych pokoleń. Bez względu na wynik wyborów, nowy rząd musi wdrożyć pilne działania na rzecz przyrody i klimatu w imieniu oraz interesie wszystkich obywateli. 

Warszawa, 8.09.2023


Polub nasObserwuj nasFlickr

Kontakt


Kontakt dla dziennikarzy
Sekretariat
sekretariat@koalicjaklimatyczna.org