Więcej pieniędzy unijnych dla mieszkańców Opolszczyzny

Więcej pieniędzy unijnych dla mieszkańców Opolszczyzny

Więcej pieniędzy unijnych dla mieszkańców Opolszczyzny


27 sierpnia 2013

W przyszłym unijnym okresie budżetowym w latach 2014-2020 na odnawialne źródła energii przeznaczonych zostanie na Opolszczyźnie aż 14,25 proc. wszystkich środków unijnych dla regionu. To ogromna zmiana w stosunku do okresu 2007-2013, gdy na te cele przeznaczono zaledwie 4,4 proc. funduszy.

Z zapisów przekazanego do konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020 wynika jednak, że wydatkowanie funduszy unijnych na odnawialne źródła energii i jej oszczędne wykorzystanie zostało zaplanowane w niekorzystny sposób dla mieszkańców województwa. Zwracają na to uwagę Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Fundacja Client Earth, organizacje pozarządowe, które zgłosiły dziś uwagi w konsultacjach.

Dotacje tylko dla firm. Dla mieszkańców zabraknie

Zdaniem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Fundacji Client Earth, niepokój wzbudza jednak nieproporcjonalny podział tych środków pomiędzy poszczególne priorytety inwestycyjne. Zaledwie 0,6 proc. RPO WO przeznaczono na promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają na te działania siedem razy więcej pieniędzy. Z kolei przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Opolu i czterech innych miastach - aż 13 razy więcej środków. Ponadto, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, chcąc ograniczyć zużycie energii, będą mogły ubiegać się tylko o pożyczki, a firmy – o bezzwrotne dotacje.

Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce przeznacza na energię aż 15% swojego rocznego budżetu. Koszty te można znacznie ograniczyć przez inwestycje w modernizację energetyczną budynków mieszkalnych, gdyż większość tych wydatków to właśnie ogrzewanie. Obecne zapisy opolskiego RPO oznaczają, że Urząd Marszałkowski niezbyt wysoko stawia poprawę komfortu życia mieszkańców regionu - mówi Anna Drążkiewicz z Polskiej Zielonej Sieci.

Termomodernizacja szansą na rozwój regionu

Największe oszczędności - zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach nawet o 80 proc. - przynosi tzw. kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna, która promowana jest zarówno przez Unię Europejską, jak i w dokumentach dotyczących programowania funduszy unijnych na poziomie krajowym i w innych regionach, np. na Mazowszu.

Z takimi działaniami związane są także dodatkowe korzyści: każdy 1 milion PLN inwestycji przekłada się na aż 10 nowych pełnoetatowych miejsc pracy. Projekt regionalnego programu operacyjnego nie nadaje odpowiedniego znaczenia temu zagadnieniu - dodaje Agata Bator, prawnik z ClientEarth.

Więcej informacji:

Anna Drążkiewicz, Specjalistka ds. komunikacji, Polska Zielona Sieć, annadrazkiewicz@zielonasiec.pl, 514 32 67 80