Slalom klimatyczny w obronie śniegu na Szklanej Górze w Harbutowicach

Slalom klimatyczny w obronie śniegu na Szklanej Górze w Harbutowicach

Slalom klimatyczny w obronie śniegu na Szklanej Górze w Harbutowicach


02 lutego 2017

W sobotę 4 lutego Fundacja Aeris Futuro i stok narciarski Szklana Góra zapraszają na zimową zabawę z edukacją o klimacie. To także start nowego projektu Fundacji Aeris Futuro „Zadedykuj drzewko - narciarze dla klimatu”. Wydarzenie ma przekonać narciarzy, że walka z globalnym ociepleniem jest jednym z najistotniejszych wyzwań tego wieku, a skutki zmian klimatu dotykają nas bezpośrednio.

Zabawa zacznie się o 12 i będzie trwać trzy godziny. W tym czasie narciarze uczestnicząc w slalomie klimatycznym na stoku poznają szerzej problematykę globalnego ocieplenia, nauczą się jak mu przeciwdziałać oraz zmieniać nie klimat, a własne nawyki i przyzwyczajenia. Ostatnią bazą, do której dotrą gracze to ciepła chatka u stóp góry, gdzie zostaną sprawdzeni z wiedzy zdobytej w każdym punkcie. Na najlepszych czekają nagrody - publikacje Fundacji Aeris Futuro, w tym ekobajka „Kot Zefir i skarby przyrody” oraz darmowe karnety i lekcje narciarstwa. Po konkursie odpoczynek w ciepłej chatce na stoku umili projekcja krótkich filmów o zmianach klimatu, które wygrały podczas konkursu Film4Climate Global Video Comptetition. 

Jestem przekonana, że uświadamianie problemu globalnego ocieplenia w takim miejscu jak stok narciarski może przynieść bardzo dobry skutek, ponieważ ludzie już odczuwają, że ma to wpływ na ich życie – ogranicza możliwość realizacji pasji i odpoczynku – mówi Pani Magdalena Waś, manager stoku narciarskiego Szklana Góra.
 
Na ratunek śnieżnej biedzie

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się zjawisko niedoboru naturalnego śniegu, czyli tzw. śnieżnej biedy. Postępujący wzrost średniej temperatury globu jest przyczyną, że śnieżne zimy występują coraz rzadziej, a naturalny biały puch zalega na stokach znacznie krócej! To właśnie duża zmienność z roku na rok liczby dni z pokrywą śnieżną jest wyraźnym wskaźnikiem zmian klimatu okresu zimowego!
 
Scenariusze zmian klimatu dla Europy Środkowej opracowane w ramach piątego raportu Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu z 2013 r., wskazują na to, że w przyszłości może wystąpić wzrost sum opadów atmosferycznych w zimie, a spadek w lecie, a także wzrost temperatury poszczególnych sezonów. Zimą należy zatem spodziewać się mniejszej liczby dni z opadem śniegu, a większej z opadem deszczu, a także mniejszej liczby dni z pokrywą śnieżną – wyjaśnia dr hab. Anita Bokwa z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Każdy płaci cenę braku naturalnego śniegu
 
„Cena śniegu” to umownie nazywany ogół kosztów, jakie musi ponieść świat w związku ze zmniejszającymi się zasobami śniegu. Z jednej strony wiążą się ze stratami w ekosystemach, zwłaszcza górskich, z drugiej zaś dotyczą strat finansowych. Szacuje się, że koszt metra sześciennego śnieżnego puchu to 3-5 euro. Wyprodukowanie warstwy o grubości pół metra na kilometrowej trasy o szerokości 60 metrów kosztuje więc jednorazowo co najmniej ok. 20-30 tysięcy złotych. Ośrodki narciarskie w Tyrolu w ciągu jednego sezonu na same media wydają nawet 160 mln euro. 
 
Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z narciarstwem jest coraz bardziej ryzykowne, bo zimy są nieprzewidywalne, co oznacza skrócenie sezonu narciarskiego oraz zamknięcie wielu tras narciarskich z uwagi na niewystarczającą pokrywę śnieżną – wyjaśnia Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aeris Futuro – Zmienność z roku na rok charakteru zim nie sprzyja lokalnej społeczności, których funkcjonowanie opiera się na zyskach płynących ze sportów zimowych.

Pracuje na stoku narciarskim Szklana Góra położonym nieopodal Krakowa,  jak wiadomo funkcjonowanie stoku zależy od pogody. My jesteśmy stacją dosyć nową bo otwartą w 2013 roku, ale od tego czasu mieliśmy tylko jeden sezon w miarę udany: w 2013 nie było warunków, w 2014 pracowaliśmy nieco ponad 2 miesiące w warunkach dostatecznych, a w 2015 nasz sezon trwał tylko 3 tygodnie, również w tym sezonie leży na stoku dużo śniegu zrobionego przez armatki  – opisuje Pani Magdalena Waś ze stoku Szklana Góra.
 
Ośrodki narciarskie decydują się więc na pracujące armatki śnieżne i transport śniegu. Jednak takie środki zaradcze,  przyczyniają się do dalszego wzrostu temperatury na ziemi, dodatkowo emitując  kolejną dawkę CO2 do atmosfery.  Nadmierne stosowanie sztucznego naśnieżania wpływa także na zmianę sezonowego obiegu wody w przyrodzie, drastycznie zmniejszając dostępne zasoby wodne, co w rezultacie negatywnie oddziałuje na wrażliwe ekosystemy. Do wyprodukowania sztucznego śniegu, na potrzeby tylko jednego sezonu narciarskiego w krajach alpejskich potrzebne jest 95 milionów m3 wody. Jest to równe całkowitemu rocznemu zapotrzebowaniu na wodę miasta liczącego 1,5 mln mieszkańców.
 
Niestety, zmiany klimatyczne najprawdopodobniej spowodują zmniejszenie zasobów wodnych Polski, które już teraz są niewielkie. Z tego punktu widzenia istotne jest ograniczenie sztucznego naśnieżania stoków  – tłumaczy dr hab. Anita Bokwa, klimatolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Czas na działanie

Nie tylko informowanie o zagrożeniu jest istotne, ale warto już teraz podjąć czynne działanie! W tym roku stawiamy przed polskimi narciarzami wyzwanie: „Kochasz jeździć? Włącz się do działania na rzecz śniegu i sypnij groszem!”  Zebrane fundusze przekażemy na obsadzenie terenów przy stoku narciarskim – tłumaczy Joanna Mieszkowicz Prezeska Fundacji Aeris Futuro. 
 
Każdy z nas ma wpływ na zmiany klimatu, dlatego musimy podjąć działania, by ten wpływ ograniczyć, a także zmniejszyć swój ślad klimatyczny sadząc drzewa! Jedno drzewko absorbuje 750 kg dwutlenku węgla przez cały okres swojego życia. Naszym tegorocznym wyzwaniem jest 100 drzew, które pozwolą na neutralizację 200 kg CO2  – mówi Aneta Duch, koordynator eventu i projektu „Zadedykuj drzewko - Narciarze dla klimatu”.
 
Zapraszamy na stok małych, większych i dużych miłośników białego, zimowego szaleństwa!
 
Osoba do kontaktu:
Joanna Mieszkowicz, Fundacja Aeris Futuro, 693 589 391, jmieszkowicz@aerisfuturo.pl