dr hab. Bożena Ryszawska, profesor UEW

dr hab. Bożena Ryszawska, profesor UEW

dr hab. Bożena Ryszawska, profesor UEW


28 maja 2021

Jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów.

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju,  zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Aktualnie jest kierownikiem dwóch projektów badawczych w  programie Horizon 2020, Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation oraz Energy Communities and Energy Citizenship (EC2).

 Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej.