dr Krzysztof M. Księżopolski

dr Krzysztof M. Księżopolski

dr Krzysztof M. Księżopolski


28 maja 2021

Jest ekspertem specjalizującym się w bezpieczeństwie ekonomicznym i energetycznym oraz polityką klimatyczną i energetyczną. Pracuje w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Polityki Publicznej.

Dr Krzysztof M. Księżopolski jest ekspertem specjalizującym się w bezpieczeństwie ekonomicznym i energetycznym oraz polityką klimatyczną i energetyczną. Pracuje w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Polityki Publicznej. Pełni funkcję Prezesa Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, Energią i Klimatem (ISECS).

Jest autorem książek „Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw” (2004), „Bezpieczeństwo ekonomiczne” (2011), „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015” (2015), redaktor i współredaktorem naukowy publikacji: "Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki  obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE" (2016) „Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego” (2009), „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej” (2012) i „Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji” (2013) oraz współautorem podręczników „Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie” (2014), „Współczesna wojna handlowo-gospodarcza” (2015). Dorobek naukowy dr Księżopolskiego obejmuje również artykuły, raporty i analizy z których najważniejsze to: Strategia walki ze smogiem (2017), Strategy Game. Euro Norwegian Cooperation in the Fileld of Energy Security and Energy Efficiency. Methodology, Recommendation and Conclusions  (2017), Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii politycznych (2019).