Manifest 100 Dni na ostatniej prostej przed wyborami

Manifest 100 Dni na ostatniej prostej przed wyborami


Manifest 100 Dni poparł Komitet Wyborczy Nowa Lewica, a także partia Zieloni. Wybrane postulaty dla przyrody i klimatu znalazły się w programach niektórych partii politycznych.

Manifest 100 Dni, czyli lista 16 pilnych działań nowego rządu dla przyrody i klimatu, powstał po to, by ochrona przyrody i walka ze zmianami klimatu stały się przedmiotem kończącej się właśnie kampanii wyborczej.

W czasie kampanii nasze postulaty zyskały poparcie 87 organizacji ekologicznych, klimatycznych i społecznych, 15 instytucji naukowych i naukowców, a także Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej.

“Szeroka współpraca organizacji o profilu klimatycznym, ekologicznym, a także społecznym, wyraźnie pokazuje, że stworzona przez nas pierwsza część mapy drogowej dla prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej i środowiskowej jest bardzo potrzebna. To będą najważniejsze dla klimatu i polskiej przyrody wybory po 1989 roku i nie ma w tym krzty przesady” – powiedziała Beata Borowiec, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej.

Tekst Manifestu został rozesłany do wszystkich komitetów wyborczych startujących w wyborach. “Odpowiedź lub brak reakcji na nasze postulaty to ważny sygnał mówiący o tym, jak poszczególne partie polityczne traktują głos obywateli i naukowców, oraz na ile poważnie traktują sprawę ochrony polskiej przyrody i klimatu” – mówi Koalicja Klimatyczna.

Manifest 100 Dni poparł Komitet Wyborczy Nowa Lewica, który w swoim programie ma wiele postulatów zgodnych z propozycjami strony społecznej zawartymi w Manifeście. To m.in. wyłączenie z działań gospodarczych 20 proc. polskich lasów.

Koalicja Klimatyczna otrzymała również odpowiedź Koalicji Obywatelskiej. Partia nie poparła Manifestu w całości, wskazała jednak, że niektóre jej postulaty są zgodne z Manifestem. To na przykład propozycja zmniejszenia minimalnej odległości farm wiatrowych na lądzie z obecnie obowiązujących 700 metrów do 500 metrów czy propozycja ochrony mokradeł i torfowisk w Polsce. Wykazała też gotowość do współpracy nad postulatami z Manifestu w duchu dialogu społecznego i poszanowania demokratycznych standardów z organizacjami społecznymi.

Koalicja Klimatyczna nie otrzymała odpowiedzi KW Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, Bezpartyjnych Samorządowców w sprawie 16 postulatów, które w całości dostępne są tutaj. Część postulatów z Manifestu można jednak znaleźć w programie Trzeciej Drogi – jest to na przykład postulat, by 20 proc. lasów w Polsce zostało wyłączonych z użytkowania gospodarczego.

Koalicja Klimatyczna ocenia, że temat klimatu i przyrody nadal zajmuje niewystarczająco ważne miejsce w debacie publicznej i życiu politycznym Polski.

"Wyraźnie daje się zaobserwować niechęć do podejmowania kolejnych zintensyfikowanych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, które są niezbędne dla przetrwania cywilizacji” – powiedział dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej. – “Dlatego tak ważnym jest dokonanie zdecydowanej zmiany w kierunku myślenia oraz widzenia problemów środowiskowych i klimatycznych nie jako ograniczenia, ale jako szansy. Szansy służącej budowaniu warunków dla zdrowia ludzi oraz wysokiej jakości środowiska, jak i podstaw do transformacji gospodarki w kierunku zielonej, wzmacniając jej konkurencyjność w zmieniającym się świecie. Manifest 100 Dni formułuje punkt startowy do głębokiego przewartościowania kwestii środowiskowych i klimatycznych w interesie obecnego i przyszłych pokoleń. Pamiętajmy: pożyczyliśmy Ziemię od naszych wnuków, a jak się coś pożycza, to trzeba oddać w dobrym stanie. Niech to nas łączy."

Bez względu na wynik wyborów, Koalicja Klimatyczna deklaruje gotowość współpracy z przyszłym rządem nad realizacją postulatów z Manifestu, ponieważ ich realizacja pomoże poprawić nie tylko przyszłe losy zwierząt i roślin, ale przede wszystkim naszych obywateli.

„Nie mamy już czasu do stracenia, dlatego nowy rząd od pierwszego dnia pracy będzie musiał zabrać się za naprawianie najpilniejszych i najpoważniejszych problemów, blokujących postęp w ograniczaniu emisji i utrudniających chronienie środowiska” – ocenia Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, ekspertka Koalicji Klimatycznej. – “Konieczne jest też kompleksowe i przekrojowe podejście do stojących przed władzami wyzwań, zajęcie się jednocześnie różnymi aspektami rozwoju i sektorami gospodarki. Dlatego manifest zbierający w jednym miejscu możliwe do szybkiej realizacji postulaty dotyczące energetyki, budownictwa, transportu, rolnictwa, gospodarki wodnej, edukacji i ochrony zdrowia, jest taki ważny".

Pozostaje tylko pytanie, czy politycy staną na wysokości zadania i zajmą się realizacją tych rekomendacji, w trybie naprawdę pilnym? Zdaniem Zbigniewa Karaczuna, profesora SGGW i eksperta Koalicji Klimatycznej, musi do tego dojść. “Ostatnie miesiące pokazały, co oznacza brak działań na rzecz ochrony klimatu. Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia turystów, ogromne straty materialne, susze i nawalne deszcze niszczące uprawy i zagrażające bezpieczeństwu żywnościowemu, fale upałów zwiększające umieralność, huragany i tornada niszczące infrastrukturę....” – powiedział. “To już nowa normalność. Jeśli nie powstrzymamy zmiany klimatu, będzie tylko gorzej. Polska potrzebuje prawa klimatycznego oraz wzmocnienia roli polityki ekologicznej i klimatycznej w zarządzaniu państwem. Dlatego przedstawiliśmy nasze postulaty w Manifeście 100 dni, bo zaproponowane w nim działania mogą być zrealizowane w ciągu pierwszych 100 dni pracy nowego parlamentu i rządu. W naszym przekonaniu powinien to być początek debaty publicznej, jak zapewnić bezpieczeństwo obecnemu i przyszłym pokoleniom. Wierzymy, że tylko sięgając po demokratyczne metody, włączające w debatę i proces podejmowania decyzji wszystkie Polki i wszystkich Polaków możemy zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo.” – podsumował Zbigniew Karaczun.

Warszawa, 13.10.2023


Polub nasObserwuj nasFlickr

Kontakt


Kontakt dla dziennikarzy
Sekretariat
sekretariat@koalicjaklimatyczna.org