List otwarty do Premiera Donalda Tuska

List otwarty do Premiera Donalda Tuska

List otwarty do Premiera Donalda Tuska


18 marca 2013

Organizacje pozarządowe zrzeszone w ramach Koalicji Klimatycznej zaniepokojone opóźnieniem we wdrażaniu kolejnej ważnej dyrektywy i związanej z tym groźby wysokich kar wystosowały do premiera Donalda Tuska list otwarty.

Apelują w nim o przyspieszenie rządowych prac nad projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i jak najszybszego przekazania go do prac w Sejmie.

- Projekt założeń projektu ustawy jest już od dawna gotowy. Wiosną ubiegłego roku przeszedł konsultacje społeczne i międzyresortowe, jednak z niejasnych przyczyn wstrzymano nad nim prace. Brak ustawy może doprowadzić do tego, że nie będziemy mogli korzystać z funduszy unijnych na efektywność energetyczną w przyszłej perspektywie finansowej. Korzystanie z nich będzie bowiem uwarunkowane tym, czy przygotowaliśmy odpowiednie regulacje w zakresie efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków na poziomie krajowym. - mówi Agnieszka Tomaszewska z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.