List otwarty do Henryka Kowalczyka dotyczący nieformalnego spotkania ministrów środowiska UE w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu

List otwarty do Henryka Kowalczyka dotyczący nieformalnego spotkania ministrów środowiska UE w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu


08 lipca 2019

W dniu 11 lipca br., ministrowie środowiska państw członkowskich spotkają się w Helsinkach w celu przedyskutowania zakresu działań UE w kwestiach zmiany klimatu przed wrześniowym Szczytem Klimatycznym ONZ. Spotkanie będzie unikalną okazją dla UE do ogłoszenia determinacji do zaproponowania adekwatnej odpowiedzi na zobowiązania wynikające z Porozumienia Paryskiego i ponownego objęcia wiodącej roli Unii Europejskiej w redukcji emisji CO2, poprzez ogłoszenie gotowości do zwiększenia krajowych deklaracji dotyczących emisji (NDC). Koalicja Klimatyczna wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej do zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 65% do 2030 roku, w porównaniu do emisji z roku 1990.