List do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego dot. posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

List do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego dot. posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii


15 grudnia 2017

Dotyczy posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (18 grudnia 2017) w sprawie czterech dossier ustawodawczych z pakietu dotyczącego czystej energii, a w tym rewizji Dyrektywy o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych, , Dyrektywy o wspólnych zasadach rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz Rozporządzenia o rynku wewnętrznym energii elektrycznej.