Kryzys klimatyczny nie omija Warszawy. Zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców.

Kryzys klimatyczny nie omija Warszawy. Zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców.

Kryzys klimatyczny nie omija Warszawy. Zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców.


10 grudnia 2019

Ekstremalne temperatury powyżej 40°C, częstsze i dłuższe fale upałów, silne wiatry, nawalne deszcze, czy gwałtowne zmiany ciśnienia to tylko niektóre ze skutków zmiany klimatu, na które narażeni są mieszkańcy stolicy. Kryzys klimatyczny i zanieczyszczone powietrze to realne zagrożenia dla mieszkańców dużych miast w Polsce – wynika z najnowszego raportu Koalicji Klimatycznej.

Raport Wpływ zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców Warszawy wyjaśnia, w jaki sposób skutki zmiany klimatu już dziś oddziałują na zdrowie mieszkańców stolicy. Ponadto w publikacji znalazły się prognozy na najbliższe dziesięciolecia.

- Znajdujemy się w sytuacji, w której powinniśmy natychmiast podjąć zdecydowane działania, by uchronić mieszkańców polskich miast przed dalszymi poważnymi konsekwencjami zmiany klimatu. Potrzebne są działania adaptacyjne i edukacyjne, skierowane między innymi do lekarzy i pracowników służby zdrowia, a także do decydentów– tłumaczy współautorka opracowaniaWeronika Michalak z Heal Polska.

Z raportu wynika, że każdego dnia występowania fali upałów w mieście następował wzrost dziennej liczby zgonów o 5,4 przypadków. W tym czasie wzrosła także liczba osób hospitalizowanych, przede wszystkim ze względu na choroby układu krążenia i oddechowego. Coraz większe staje się także zagrożenie powodowane przez silne wiatry, nawalne deszcze, czy gwałtowne zmiany ciśnienia. Niestety, to jedynie przedsmak tego co nas czeka.

Już za 30 lat w Warszawie maksymalne temperatury mogą sięgnąć ok. 43°C, a temperatury w przedziale 30–35°C występować będą przez ok. 22–23 dni w roku. W tym czasie częstość 3-dniowych fal upałów z temperaturami ponad 30°C wzrośnie o ok. 280 pkt proc., a w przypadku 5-dniowych fal upałów aż o 600 pkt proc.

- Warszawa posiada strategię adaptacji do zmiany klimatu. Teraz musimy zapewnić efektywne wdrażanie tego dokumentu. Jednak działania adaptacyjne nie przyniosą pożądanego efektu, jeśli nie zatrzymamy wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Dlatego tak ważne jest, aby polskie władze już dziś rozpoczęły program odejścia od węgla, tak aby w 2030 roku nie był on już stosowany w krajowej energetyce. Zgodnie z badaniami naukowymi, aby powstrzymać zmianę klimatu, emisja gazów cieplarnianych w Polsce do tego roku musi spaść o 65%. Niezbędne jest także jak najszybsze dojście do neutralności klimatycznej, nie później niż w 2050 roku. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest współpraca rządu, samorządów, biznesu oraz społeczeństwa – komentuje współautor raportu dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Dodatkową korzyścią z redukcji emisji gazów cieplarnianych jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza m.in.: tlenków azotu i siarki, pyłów i innych. To kolejny argument za wprowadzaniem programów służących ograniczaniu wykorzystania paliw kopalnych do celów energetycznych.  

Raport Wpływ zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców Warszawyzostał sfinansowany ze środków Funduszu Klimatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Za treść publikacji odpowiadają̨ wyłącznie jej autorzy.