Krakowskie powietrze dziś i jutro

Krakowskie powietrze dziś i jutro

Krakowskie powietrze dziś i jutro


21 lutego 2014

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zorganizował konferencję "Krakowskie powietrze dziś i jutro - perspektywy poprawy jakości powietrza w Krakowie do roku 2018”, która odbyła się 25 lutego w hotelu Campanile przy ul. Św. Tomasza 34 w Krakowie.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się zagadnieniami jakości krakowskiego powietrza, w szczególności wojewódzkich i gminnych władz samorządowych, mediów lokalnych i ogólnopolskich, pracowników naukowych, przedstawicieli pozarządowych organizacji społecznych i mieszkańców Krakowa.

Prelegentami byli zarówno przedstawiciele administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i gminnego, naukowcy z kraju i zagranicy, jak i reprezentanci organizacji pozarządowych. Podczas wydarzenia referat wygłosił profesor Patrick Goodman z Dublin Institute of Technology, który opowiedział o doświadczeniach Dublina w zakresie zmniejszenia niskiej emisji, a także o wpływie jakości powietrza w latach 80. i 90. na zdrowie i śmiertelność mieszkańców. Profesor Goodman zaprezentował na przykładzie Dublina proces redukcji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza, a tym samym oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie i śmiertelność mieszkańców.