Klimatyczna paczka na święta

Klimatyczna paczka na święta

Klimatyczna paczka na święta


12 grudnia 2013

Podczas Konferencji Klimatycznej (COP19), która odbyła się w listopadzie, WWF Polska i Koalicja Klimatyczna zapowiedziały przekazanie paczki powitalnej z okazji nominacji nowych ministrów. We wtorek,10 grudnia, przesyłka trafiła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W trosce o zrównoważony rozwój Polski, zdrowie społeczeństwa i stan środowiska, w załączeniu przekazujemy Panu Premierowi zbiór publikacji dotyczących zmian klimatu, niskoemisyjnej gospodarki oraz sektora energetyki - tłumaczy Tobiasz Adamczewski z WWF Polska. - Mamy nadzieję, że pozycje te spotkają się z zainteresowaniem Pana Premiera oraz jego współpracowników i okażą się przydatne przy wytyczaniu nowych kierunków działania dla rządu w nowym składzie.


W liście przewodnim towarzyszącym paczce powitalnej, przedstawiciele WWF i Koalicji zgodzili się ze słowami Premiera wypowiedzianymi z okazji Szczytu Klimatycznego: „Zmiany klimatu to jedno z większych wyzwań, przed którym stoimy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości”. Podkreślili jednocześnie, że nie ma już żadnych wątpliwości co do odpowiedzialności człowieka za kryzys klimatyczny oraz, że Polska powinna rozwijać się i modernizować w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

„Organizacje pozarządowe opracowują materiały dotyczące różnych aspektów zrównoważonego rozwoju Polski przede wszystkim po to, by wesprzeć działania administracji publicznej” – podkreśla Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej. 

„Dysponujemy wiedzą, którą chcemy dzielić się z urzędnikami, odpowiedzialnymi za rozwój naszego kraju. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dziś, gdy ważą się losy ustawy o odnawialnych źródłach energii i decyduje się przyszłość  polskiej energetyki” – ocenia Urszula Stefanowicz. 

W klimatycznej paczce znalazły się między innymi:

  1. Kompleksowe raporty wskazujące możliwe ścieżki rozwoju Polski w sposób zrównoważony, konkurencyjny i społecznie odpowiedzialny, przygotowane z myślą o wsparciu merytorycznym strategicznej polityki rozwoju państwa KPRM tj.:
  1. Raporty dotyczące kosztów zewnętrznych energetyki opartej na węglu, które powinny być pomocne dla Departamentu Analiz Strategicznych KPRM w uzupełnieniu raportu Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060, tj.:
  1. Raporty dotyczące możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz korzyści płynących z jej stosowania, które powinny pomóc Departamentowi Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki w opracowaniu ustawy o odnawialnych źródłach energii  zgodnej z oczekiwaniami branży, społeczeństwa i zobowiązaniami Unii Europejskie tj.:
  1. Raporty dotyczące realnych zasobów węgla brunatnego i kamiennego w Polsce oraz ich wykorzystania w krajowej energetyce, które powinny pomóc Departamentowi Energetyki Ministerstwa Gospodarki przy formułowaniu długofalowej polityki energetycznej Polski:
  1. Raporty dotyczące unijnych dyrektyw związanych z sektorem energetycznym, które powinny pomóc w szczególności odpowiednim departamentom w Ministerstwie Gospodarki we wdrażaniu unijnych dyrektyw: