Jak zadbać o nasze powietrze?

Jak zadbać o nasze powietrze?

Jak zadbać o nasze powietrze?


18 marca 2014

Dowiemy się tego już 27 marca br. na konferencji "Propozycje zmian prawnych mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce" organizowanej w Warszawie przez Zielone Mazowsze w Ministerstwie Środowiska.

Konferencja
„Propozycje zmian prawnych, mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce”

27 marca 2014, godz. 11.00
Ministerstwo Środowiska, sala 324 B
ul. Wawelska 52/54, Warszawa

Polskie miasta od lat przodują w niechlubnym rankingu miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Ma to swoje niekorzystne konsekwencje gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Obecny stan prawny nie daje możliwości skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. W tym kontekście konieczna jest implementacja zmian prawnych, aby podmioty zaangażowane w działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce mogły działać skutecznie.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie obecny stan jakości powietrza, aktualne badania nad szkodliwością zanieczyszczeń i ich negatywnym wpływie na zdrowie oraz dobre praktyki i propozycje zmian prawnych, mające na celu poprawę jakości powietrza.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Środowiska, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Koalicja Klimatyczna.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo w załączeniu.

Zielone Mazowsze prosi o potwierdzenie udziału w konferencji na adres: biuro@zm.org.pl do dnia 21.03.2014.

Program konferencji