dr Maciej H.Grabowski

dr Maciej H.Grabowski

dr Maciej H.Grabowski


28 maja 2021

Były wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, oraz wiceminister finansów i minister środowiska. Obecnie prezes Centrum Myśli Strategicznych.

Maciej H.Grabowski, dr ekonomii - były wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, oraz wiceminister finansów i minister środowiska.  Obecnie prezes Centrum Myśli Strategicznych. Od 1990 roku zajmował się problemami transformacji ustrojowej, finansami publicznymi i polityką europejską. Brał udział i kierował projektami badawczymi krajowymi i zagranicznymi. Był konsultantem m.in. dla Międzynarodowej Korporacji Finansowej, UNDP, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Komisji Europejskiej. Publikował książki oraz artykuły w prasie fachowej i popularnej w języku polskim, angielskim, niemieckim, albańskim, słowackim, ukraińskim, włoskim i francuskim. Ostatnio wydał wraz z Ludwikiem Koteckim Zielone Obligacje w Polsce – przewodnik dla emitenta. W latach 1995-2000 wykładowca na wydziale ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W 2005 otrzymał nagrodę I stopnia Rektora SGH w dziedzinie działalności naukowej.