dr hab. n. med. Tadeusz M Zielonka, profesor WUM

dr hab. n. med. Tadeusz M Zielonka, profesor WUM

dr hab. n. med. Tadeusz M Zielonka, profesor WUM


28 maja 2021

Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Czerniakowskiego, lekarz akredytowany przy Ambasadzie Francji w Polsce.

Dr hab. n. med., Tadeusz M Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Czerniakowskiego, lekarz akredytowany przy Ambasadzie Francji w Polsce. 

Członek Komisji Bioetycznej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Wieloletni członek Komisji Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Założyciel i Przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza. Członek European Respiratory SocietyPolskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. Wieloletni przewodniczący warszawskiego oddziału i członek Zarządu Głównego PTChP.

Autor ponad 500 artykułów w zakresie chorób płuc, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, chorób śródmiąższowych płuc, gruźlicy, zakażeń układu oddechowego, profilaktyki chorób układu oddechowego, chorób obturacyjnych płuc, uzależnienia od tytoniu, badań czynnościowych układu oddechowego, etyki lekarskiej itp.

Organizator i wykładowca na kilkuset konferencjach, sesjach naukowych, kongresach, webinariach polskich i międzynarodowych. Organizator konferencji poświęconych wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.