Debata Fundacji im. Heinricha Bölla

Debata Fundacji im. Heinricha Bölla

Debata Fundacji im. Heinricha Bölla


24 września 2013

Podczas VII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej (OSES 2013) w Nowym Warpnie, 20 września odbyła się debata pt. „Przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska, ekologia i energia odnawialna”, zorganizowana przez Fundację im. Heinricha Bölla.

W panelu wzięły udział: Ilona Jędrasik - rzeczniczka ds. politycznych w Koalicji Klimatycznej, dr inż. Patrycja Rogalska - dyrektorka Ośrodka Szkoleniowo Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi oraz dr Karolina Jankowska - pracowniczka naukowa w Centrum Fraunhofer Europy Środkowo-Wschodniej MOEZ w Lipsku, grupa „Energia i dialog społeczny”. Gospodarzem debaty była Fundacja im. Heinricha Bölla.

Podczas spotkania Ilona Jędrasik, rzeczniczka ds. politycznych, Koalicji Klimatycznej przedstawiła prezentację "Energetyka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla energetyki". Skupiła się w niej na roli prosumentów w rozwoju energii odnawialnej w Polsce oraz korzyściach płynących ze wsparcia tego rodzaju energetyki rozproszonej. Wyjaśniła również najnowsze zmiany prawne odnośnie roli i uwarunkowań funkcjonowania prosumentów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Zwróciła też uwagę na dużą ilość barier dla rozwoju energetyki prosumenckiej, wynikających z nowego prawodawstwa i funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Podkreśliła jednak, że gdyby nie zaangażowanie Koalicji Klimatycznej i innych aktorów sektora energii odnawialnej w Polsce w procesie decyzyjnym, nie wprowadzono by prawdopodobnie żadnych rozwiązań dla rozwoju energetyki prosumenckiej.

Podczas debaty zaprezentowano również m.in. niemieckie pomysły na spółdzielnie energetyczne, zestawiając je te z potencjałem podobnych działań w Polsce i możliwościami rozwoju energetyki prosumenckiej/ obywatelskiej. Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie. Wymieniono się kontaktami i podkreślono chęć współpracy w przyszłości.