Czysty węgiel nie istnieje

Czysty węgiel nie istnieje

Czysty węgiel nie istnieje


18 listopada 2013

Ludzie z całego świata zgromadzili się 18 listopada przed siedzibą polskiego Ministerstwa Gospodarki, w proteście przeciwko Międzynarodowemu Szczytowi Węgla i Klimatu, organizowanemu przez Światowe Stowarzyszenie Węgla równolegle do konferencji klimatycznej ONZ.

Demonstrujący przekonują, że szczyt promujący kontynuację wykorzystania węgla zgodnie z dotychczasową praktyką jest próbą odwrócenia uwagi od konieczności rozwiązania problemu zmian klimatu. Szczyt ma na celu przedłużenie funkcjonowania pogrążonego w kryzysie przemysłu węglowego, który bez wsparcia ze środków publicznych odszedłby do historii, uważają organizatorzy akcji.

Uczestnicy akcji „Zdrowie czy Węgiel?”, której centralnym punktem była 8-metrowa instalacja nadmuchiwanego i oddychającego płuca, wzywają do natychmiastowego zaprzestania inwestycji we wszystkie technologie węglowe i przejścia na inne źródła energii, które nie zagrażają zdrowiu, klimatowi i środowisku.

Szczyt Węgla i Klimatu zorganizowano pod hasłem “technologie czystego węgla, szanse i innowacje”, sugerując tym samym, że nowe technologie, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (carbon capture and storage, CCS) czy podziemne zgazowanie pozwolą zmienić węgiel w zielone, czyste paliwo.

Uczestnicy dzisiejszej akcji uważają jednak, że za tą zasłoną „czystego węgla” kryją się niesprawdzone i drogie technologie, stworzone, aby spowolnić działania na rzecz ochrony klimatu i niosące za sobą poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Najnowszy raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu ONZ nie pozostawia wątpliwości, że, aby ograniczyć wzrost światowych temperatur, około dwóch trzecich rozpoznanych zasobów paliw kopalnych nigdy nie będzie mogło być wykorzystane.

Mimo to, w okresie poprzedzającym Szczyt Węgla i Klimatu, Światowy Związek Węglowy domagał się zwiększenia inwestycji w elektrownie węglowe o wyższej efektywności. Organizatorzy akcji zwracają uwagę, że węgiel nie jest ani czysty, ani tani, ponieważ jego spalanie powoduje emisję niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze, które z kolei przyczyniają się do wielu chorób przewlekłych, takich jak zapalenie oskrzeli, rozedma czy rak płuc.

Wydobycie węgla powoduje cierpienie ludzi i nieodwracalne szkody dla środowiska - powiedział Józef Drzazgowski ze Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Naturalnego „Przyjezierze”, z obszaru zagrożonego odkrywką węgla brunatnego w Wielkopolsce, przemawiając podczas akcji. Nie możemy wyznaczyć ceny niszczenia struktury społecznej naszych społeczności ani utraty dorobku, które są rezultatem dewastacji naszych gospodarstw na potrzeby wydobycia węgla.

Nie ma wątpliwości, że spalanie węgla szkodzi naszym płucom i wpływa na to, jak dobrze oddychamy – powiedziała Isobel Braithwaite z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny. Rządy na całym świecie muszą skończyć ze spalaniem węgla i chronić ludzi, szczególnie osoby najbardziej podatne na jego negatywny wpływ, zwłaszcza młodzież i dzieci. Pamiętajmy także o tym, że zmiany klimatu to największe zagrożenie dla zdrowia w XXI wieku”

W dyskusji o energetyce Polski do roku 2050, nie słyszałem jeszcze wypowiedzi polityka ani urzędnika administracji rządowej, która wyrażałaby troskę o jakość życia Polaków – stwierdził podczas konferencji prasowej po akcji dr Michał Wilczyński, były polski Główny Geolog Kraju i Wiceminister Środowiska. Ze scenariuszy rządowych wynika, że w 2050 roku Polska będzie wykorzystywać 60 mln ton węgla brunatnego i 50 mln ton węgla kamiennego z krajowych źródeł, co wymaga budowy nowych kopalni i elektrowni węglowych, które przyniosą ogromne szkody naszemu zdrowiu, środowisku i klimatowi. Fakt, że Polski rząd objął patronatem Szczyt Węgla i Klimatu jest kolejnym dowodem na to, że nie zależy mu ani na dobrobycie polskich obywateli, ani na ochronie środowiska.

Już teraz doświadczamy najgorszych skutków klimatycznego kryzysu, a to dziesięciolecie było pełne niezwykle poważnych w skutkach katastrof klimatycznych – dodał Soumya Dutta z Beyond Copenhagen Collective w Indiach. Mimo to, świat kręci się w kółko i zamiast szukać prawdziwych rozwiązań, promuje te fałszywe, takie jak „czysty węgiel”. Nie można odkładać tego na jutro – jeśli politycy nie podejmą działań teraz, jutro ich już nie będzie”.

Zdjecia z akcji: http://www.flickr.com/photos/cough4coal/

Więcej informacji:
Anna Drążkiewicz, Polska Zielona Sieć (Warszawa)
Telefon: +48 - 514 32 67 80
annadrazkiewicz@zielonasiec.pl

Jamie Henn, 350.org (Warszawa)
Telefon: +48 - 792 183 258
Jamie@350.org