Budowa gospodarki niskoemisyjnej

 Budowa gospodarki niskoemisyjnej

Budowa gospodarki niskoemisyjnej


14 listopada 2016

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki zaprasza na konferencję pt. „Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech”, która odbędzie się 7 grudnia br. o godzinie 11.00 w sali Rudniewa, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przy ulicy Plac Defilad 1.

Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z kluczowych zadań samorządów. Jednostki terytorialne stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z obniżaniem emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Wśród nich można wymienić konieczność kompleksowego, długoterminowego planowania oraz pozyskiwania środków zewnętrznych i angażowania partnerów na potrzeby realizacji poszczególnych zadań.
 
W związku z tym Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki postanowił zorganizować konferencję mającą na celu wzmocnienie potencjału samorządów w zakresie budowy gospodarki niskoemisyjnej oraz pokazanie możliwości, jakie niesie ze sobą wymiana informacji i doświadczeń.
 
Jednym z prelegentów będzie Arne Riedel z Ecologic Institute z Berlina, współautor badania na temat działań niskoemisyjnych prowadzonych w wybranych miastach niemieckich. Do udziału w charakterze panelistów zostali też zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, władz lokalnych, organizacji samorządowych i pozarządowych oraz świata nauki.
 
Będziemy wdzięczni, jeśli zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie i potwierdzić swój udział w wydarzeniu. Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego tutaj. Można również zgłosić się drogą mailową na adres sekretariat@koalicjaklimatyczna.org. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 listopada 2016 r.
 
Szczegółowy program konferencji dostępny jest TUTAJ.
 
Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Niemiecko-polska współpraca dotycząca transpozycji europejskiej polityki klimatycznej oraz budowy gospodarki niskoemisyjnej” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Więcej informacji na temat projektu: http://www.pkeom.pl/gospodarka-niskoemisyjna-na-poziomie-lokalnym