Artykuły z Tagiem - emisja

W jaki sposób nasz dom wpływa na klimat?


Jaki jest udział budynków w emisji gazów cieplarnianych na świecie? Czy nasz dom może mieć wpływ na ochronę klimatu? Poprawne odpowiedzi na te pytania już po raz czwarty zostaną nagrodzone...

Nowe publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju


„Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje” to najnowsza publikacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Prezentuje ona zależność pomiędzy poprawą efektywności...

Konsultacje KE ws. polityki klimatyczno-energetycznej do 2030


Koalicja Klimatyczna apeluje o podjęcie przez Unię Europejską bardziej zdecydowanych działań i konsekwentne kontynuowanie ich do roku 2030 oraz dalej do roku 2050. UE musi ograniczać emisję gazów...

Polskie elektrownie węglowe zabijają niemal 5400 osób rocznie


Liczby są nieubłagane. Zgodnie z raportem Greenpeace polskie elektrownie i elektrociepłownie spalające węgiel kamienny i brunatny powodują rocznie śmierć ponad 5 tysięcy osób. To tak jakby, co roku z...