Apel o konstruktywny głos Polski

Apel o konstruktywny głos Polski

Apel o konstruktywny głos Polski


22 września 2014

Koalicja Klimatyczna wystosowała apel do Prezydenta o przedstawienie podczas rozpoczynającego się Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku propozycji takich działań ze strony Polski, które pomogą w ochronie świata przed klimatycznym chaosem.

Już jutro Prezydent Bronisław Komorowski weźmie udział w ceremonii otwarcia Szczytu Klimatycznego ONZ. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zaprosił na niego światowych przywódców z rządów, finansów, biznesu i organizacji społecznych, aby przyspieszyć działania na rzecz ochrony klimatu. Poprosił o przedstawienie ambitnych propozycji dotyczących m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wzmocnienia odporności klimatu.

W związku z tym wydarzeniem Koalicja Klimatyczna, reprezentująca 23 organizacje pozarządowe oraz wszystkich obywateli, zaapelowała do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o uznanie wagi problemu, jakim są zmiany klimatu oraz ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

„Apelujemy o włączenie się przez Pana Prezydenta do globalnego procesu, w którym mamy szanse znaleźć wspólne rozwiązania kryzysu klimatycznego i gospodarczego, niosące ze sobą długotrwałe korzyści dla wszystkich regionów świata i wszystkich ludzi. Apelujemy, aby głos Polski w światowej debacie na temat ochrony klimatu był głosem odważnym i konstruktywnym – pokazującym, że Polska nie unika odpowiedzialności, nie cofa się przed nowymi wyzwaniami i kierunkami rozwoju niskoemisyjnego i zrównoważonego” – czytamy w apelu.

Zdaniem przedstawicieli Koalicji Klimatycznej, jeżeli nie ograniczymy emisji, możemy nie poradzić sobie ze skutkami zmiany klimatu. Konsekwencje braku działania mogą być poważne zarówno dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, jak i dla wszystkich sektorów gospodarki, oceniają sygnatariusze apelu.

Badania przeprowadzone przez CBOS przed Konferencją Klimatyczną ONZ w Warszawie w październiku 2013 roku dowodzą, że 73% Polaków chce, aby rząd zwiększył zaangażowanie w działania mające na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmiany klimatu. Ponad 80% dostrzega zagrożenia związane z ocieplaniem się klimatu. Najnowsze badania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pokazały, że 58% Polaków chce też rozwoju odnawialnych źródeł energii i upatruje w tym szanse na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

„Liczymy, że Pan Prezydent weźmie pod uwagę opinię społeczeństwa polskiego i podczas Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku wystąpi z odważnym oświadczeniem, w duchu globalnej solidarności oraz odwagi w obliczu wielkich wyzwań i przemian, jaką my, Polacy wielokrotnie okazywaliśmy w przeszłości” – podkreśla Urszula Stefanowicz rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.