10 lat Koalicji Klimatycznej

10 lat Koalicji Klimatycznej

10 lat Koalicji Klimatycznej


24 października 2012

Koalicja Klimatyczna ma już 10 lat! Obchody dziesięciu lat naszego działania zgodziła się uświetnić swoją obecnością Jej Królewska Wysokość Laurentien księżna Niderlandów.

Księżna Laurentien od szeregu lat prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska (m.in. jako współpracownik European Climate Foundation; starszy doradca w WWF; czy wiceprzewodnicząca Fauna & Flora International).

Księżna zapoczątkowała wydawanie serii książek dla dzieci zatytułowanej Mr Finney – Pan Płetwal (dostępna w kilku językach), które pisze w czasie wolnym. Opowieści te są zainspirowane przez zdarzenia z prawdziwego życia. W pierwszej z nich Pan Płetwal stara się zrozumieć dlaczego na dnie oceanu znajduje się flaga, którą Rosjanie wetknęli na biegunie północnym w 2007 r.. Druga książka dotyczy znikającej wyspy i konsekwencji, jakie niesie to dla ludzi tam mieszkających – za inspirację posłużył los takich wysp jak Malediwy. Pan Płetwal dowiaduje się nowych rzeczy o otaczającym go świecie zadając pytania. Podobnie robią dzieci, poniekąd zmuszając dorosłych do ponownego przemyślenia zagadnień, których dotyczą opowieści.

W 2009 r. Księżna Laurentien założyła fundację Missing Chapter Foundation, której działania skupiają się na międzypokoleniowym dialogu w zakresie zrównoważonego rozwoju, angażując z jednej strony decydentów, a z drugiej przedstawicieli młodszego pokolenia. Fundacja wspiera dialog między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, co ma przyczynić się do wykształcenia odmiennego sposobu myślenia o „życiu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Kluczową składową tego procesu jest zadawanie dorosłym pytań przez dzieci.

W 2004 r. księżna Laurentien założyła fundację zwalczającą analfabetyzm. Księżna jest również specjalną wysłanniczką UNESCO ds. umiejętności czytania i pisania w kontekście polityki rozwojowej i przewodniczy unijnej grupie wysokiego szczebla ds. umiejętności czytania i pisania. Sprawuje szereg stanowisk honorowych w organizacjach związanych z kulturą i językiem, np. jest przewodniczącą European Cultural Foundation.

Księżna Laurentien ukończyła studia magisterskie w zakresie dziennikarstwa na Uniwersytecie w Berkeley oraz studia licencjackie w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie w Londynie. Wraz z mężem, księciem Constantijnem, ma trójkę dzieci: Eloise (2002), Clausa-Casimira (2004) oraz Leonore (2006).