Poszukujemy rzecznika lub rzeczniczki ds. mediów

Dziewczyna siedząca na podłodze pokrytej kolorowymi gazetami
Dziewczyna siedząca na podłodze pokrytej kolorowymi gazetami

Poszukujemy rzecznika lub rzeczniczki ds. mediów


21 maja 2023

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKEOM), prowadzący Sekretariat Koalicji Klimatycznej, porozumienia 26 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku rzecznika lub rzeczniczki ds. mediów.

Zadania:

 • kształtowanie medialnego wizerunku Koalicji Klimatycznej oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;
 • inicjowanie, rozwijanie i podtrzymywanie kontaktów z mediami (krajowymi, branżowymi, lokalnymi - TV, radio, prasa, portale informacyjne);
 • przygotowywanie materiałów prasowych dla mediów dotyczących działań, opinii i stanowisk Koalicji Klimatycznej oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;
 • udział w opracowaniu raportów, briefingów, artykułów i innych materiałów informacyjnych;
  organizowanie konferencji prasowych, innych wydarzeń medialnych i spotkań z dziennikarzami;
 • koordynacja patronatów medialnych i nadzór nad przestrzeganiem identyfikacji wizualnej Koalicji Klimatycznej i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;
 • prowadzenie strony internetowej Koalicji Klimatycznej (tworzenie i aktualizowanie informacji na stronie);
 • prowadzenie mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram);
 • wsparcie prowadzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;
 • współpraca z organizacjami członkowskimi Koalicji Klimatycznej, w tym szczególnie z rzecznikami prasowymi tych organizacji;
 • udział w spotkaniach roboczych i wydarzeniach organizowanych przez Sekretariat Koalicji Klimatycznej oraz organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej (w miarę potrzeb);
 • prowadzenie bieżącego monitoringu mediów na potrzeby informowania organizacji członkowskich o ważnych informacjach pojawiających się w mediach oraz raportowania działań projektowych dotyczącego publikacji w mediach na podstawie informacji prasowych oraz z udziałem przedstawicieli Koalicji Klimatycznej i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne: polonistyka, językoznawstwo, dziennikarstwo, public relations);
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku bezpośrednio związanym z samodzielnym przekazywaniem informacji mediom ogólnopolskim i zagranicznym lub na stanowisku dziennikarza lub redaktora;
 • umiejętność szybkiego pisania i redagowania tekstów, w tym materiałów prasowych;
 • doświadczenie w organizacji konferencji prasowych i innych wydarzeń medialnych;
 • co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych (Facebook, Twitter itp.) oraz promocji treści za pomocą tych mediów;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych (systemy CMS);
 • znajomość systemu operacyjnego Windows, macOS i programów MS Office.

Mile widziane:

 • wiedza z zakresu ochrony klimatu oraz polityki klimatycznej lub energetycznej lub transportowej na poziomie krajowym, a także unijnym lub międzynarodowym;
 • wrażliwość na problemy ochrony środowiska w Polsce i na świecie;
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych lub doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej;
 • umiejętność obsługi podstawowych programów graficznych (Indesign, Photoshop);
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, a także współpracy z innymi;
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność wystąpień publicznych;
 • otwartość, kreatywność.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych koalicji działających na rzecz ochrony klimatu;
 • możliwość współpracy z ludźmi z dużym doświadczeniem działania na rzecz ochrony klimatu, w tym z ekspertami krajowymi i europejskimi z najważniejszych organizacji zajmujących się tematyką klimatyczną,
 • okres zatrudnienia: 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia współpracy do roku lub dłużej;
 • miejsce pracy: Warszawa, ul. Mazowiecka 11/16 lub hybrydowo.

Więcej o Koalicji Klimatycznej oraz o Polskim Klubie Ekologicznym Okręgu Mazowieckim na stronach: https://koalicjaklimatyczna.org/, https://www.pkeom.pl/

Termin rozpoczęcia pracy: jak najszybciej

Prosimy o przesyłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i listu motywacyjnego na adresy mailowe: sekretariat@koalicjaklimatyczna.org oraz pkeom.org@gmail.com do 12 czerwca 2023 włącznie. Odpowiemy na wybrane oferty.


Tagi: