Oburzające słowa ministra Budzanowskiego

Oburzające słowa ministra Budzanowskiego

Oburzające słowa ministra Budzanowskiego


04 października 2012

Koalicja Klimatyczna jest oburzona słowami ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego krytykującego prawo organizacji pozarządowych do domagania się przestrzegania prawa w Polsce.

- Jest granica kompetencji ze strony ministra Budzanowskiego, która moim zdaniem została przekroczona. Minister skarbu nie ma prawa bezpodstawnie oskarżać organizacji pozarządowej o działanie na szkodę państwa. Tym bardziej, jeśli podlega mu większość udziałów spółki, która byłą stroną w sporze. To niedopuszczalne. Minister powinien poinformować społeczeństwo w czyim imieniu występuje – rządu czy koncernu energetycznego? – mówi prof. Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Minister Budzanowski stwierdził, że „Organizacja ClientEarth działa przeciwko interesowi publicznemu państwa” komentując w ten sposób wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w którym sąd przekazał do ponownego rozpatrzenia pozwolenie środowiskowe dla nowych bloków węglowych Elektrowni Opole, inwestycję Polskiej Grupy Energetycznej, zaskarżoną przez ClientEarth. To elektrownia, której planowane emisje wynosić mają ponad 9 mln CO2 rocznie oraz, wraz istniejącą już instalacją, do 58 kg rtęci rocznie. Organizacja ekologiczna zarzuca, iż w przypadku tej nowej instalacji nie zastosowano oceny zdolności do wychwytu CO2 oraz oceny wpływu rtęci na środowisko i zdrowie ludzi. Stanowi to złamanie dyrektyw środowiskowych Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy CCS oraz dyrektywy w sprawie substancji priorytetowych). Zdaniem Koalicji Klimatycznej jest też ograniczeniem prawa obywateli naszego kraju do życia w bezpiecznym i zdrowym środowisku.