Koalicja Klimatyczna ma już 10 lat!

Koalicja Klimatyczna ma już 10 lat!

Koalicja Klimatyczna ma już 10 lat!


29 października 2012

W czwartek 25 października w Warszawie odbyła się gala z okazji 10-lecia Koalicji Klimatycznej. Gościem honorowym wydarzenia była jej Królewska Wysokość Laurentien Księżna Niderlandów, która wygłosiła krótkie przemówienie na temat znaczenia organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz ochrony klimatu globalnego.

Koalicja Klimatyczna powstała w 2002 roku w Kazimierzu Dolnym podczas konferencji "Zatrzymać globalne ocieplenie". Początkowo tworzyło ją 9 organizacji: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, WWF Polska oraz Okręgi Polskiego Klubu Ekologicznego: Dolnośląski, Górnośląski i Mazowiecki. Aktualnie w Koalicji są już 22 organizacje pozarządowe  z całej Polski.

Jej Królewska Wysokość Laurentien Księżna Niderlandów odbija odcisk palca na pamiątkowym obrazie z okazji 10-lecia Koalicji.