Fakty i mity polityki klimatycznej

Fakty i mity polityki klimatycznej

Fakty i mity polityki klimatycznej


11 lipca 2018

Polityka klimatyczna jest tematem budzącym w Polsce kontrowersje. W mediach nadal pojawia się wiele sprzecznych ze sobą komunikatów. Jedni mówią, że musimy ograniczać emisje, a inni, że zmiana klimatu to problem wymyślony. Dlatego w naszej broszurze obalamy popularne mity dotyczące polityki klimatycznej.

Pierwszy MIT, z którym się rozprawiamy - Człowiek nie odpowiada za ocieplenie klimatu - jest powtarzany bardzo często, pomimo tego, iż ponad 97% prac naukowych dotyczących zmiany klimatu podaje, że to człowiek odpowiada za globalne ocieplenie. Żadna licząca się na świecie instytucja naukowa ani krajowa, ani międzynarodowa nie zaprzecza temu faktowi. Wszystkie uznają wnioski Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)[1].

Klimat naszej planety zmieniał się wielokrotnie z przyczyn naturalnych. W ciągu zaledwie ostatnich 800 tysięcy lat było osiem głównych zlodowaceń i osiem cieplejszych interglacjałów. Naukowcy od lat badają zmiany klimatu wiercąc rdzenie w osadach na dnie oceanów, a także w lodowcach Antarktydy i Grenlandii. Z pęcherzyków powietrza zamkniętych w lodzie można się dowiedzieć, jakie kiedyś było stężenie gazów cieplarnianych[2]. Te odczyty jasno wskazują, że w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat nie było tak wysokiego poziomu CO2 i innych gazów w atmosferze. Z czego to wynika?

Wraz z nastaniem ery przemysłowej ludzie zaczęli masowo spalać paliwa kopalne, które powodują ogromną emisję gazów cieplarnianych. Do jej zwiększenia przyczyniło się także intensywniejsze użytkowanie gruntów, wycinanie lasów, osuszane terenów podmokłych. Niespotykanie intensywny wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, spowodowany działalnością̨ człowieka, powoduje ocieplenie klimatu. W ciągu zaledwie trzech i pół wieku stężenie CO2 w atmosferze wzrosło aż o 40%! Metanu jest więcej aż o 150%, natomiast podtlenku azotu (N2O) o 20%[3]. Blisko 30% CO2 wyemitowanego w wyniku działalności człowieka zaabsorbował ocean, co doprowadziło do zakwaszenia wód[4].

Często można usłyszeć, że więcej CO2 dostaje się do atmosfery wskutek procesów naturalnych, głównie erupcji wulkanów niż za sprawą spalania paliw kopalnianych. To również mit. Wybuchy wulkanów wysyłają ok. 0,3 miliardów ton CO2 w skali roku, podczas gdy antropogeniczna emisja przekracza 30 miliardów ton, a zatem jest ponad stukrotnie większa[5]. Ponadto, CO2 wytwarzane przez żywe organizmy zgodnie z naturalnymi cyklami ulega ponownemu pochłonięciu, dlatego nie przyczynia się do ogólnego wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze[6].

Do zmiany klimatu przyczyniają się wszystkie sektory gospodarki. Zgodnie z danymi ujętymiw ostatnim raporcie IPCC najwyższe emisje są związane z: produkcją energii elektrycznej i ciepła – 25%, użytkowaniem ziemi, w którym mieści się rolnictwo i leśnictwo – 24%, przemysłem – 21%, transportem – 14% i budownictwem – 6,4%. Pozostałe 9,6% to inne emisje z sektora energetyki[7].

Warto zaznaczyć, że naukowcy są w stanie rozróżnić emisję gazów cieplarnianych powodowaną spalaniem paliw kopalnych od emisji pochodzących ze źródeł naturalnych[8]. W związku z tym możliwe jest określenie udziału człowieka we wzroście stężenia tych gazów w atmosferze, a co za tym idzie naszego wpływu na klimat.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami obalającymi pozostałe mity polityki klimatycznej zebranymi w naszej broszurze TUTAJ.

Broszura została przygotowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie w ramach projektu „Mobilizacja na COP24”.Przypisy:
[1] http://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-nauka-nie-jest-zgodna-w-temacie-globalnego-ocieplenia-7 [dostęp 22.06.2018 r.]
[2] https://www.youtube.com/watch?v=ibgUl4RGA8w [dostęp 22.06.2018 r.
[3] http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n2_s244.pdf, s. 244, [dostęp 15.06.2018 r.
[4] http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/11/26/glownie-stwierdzenia-pierwszej-czesci-v-raportu-ipcc/
[5] http://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-czlowiek-58
[6] http://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-dwutlenek-wegla-emitowany-przez-czlowieka-nie-ma-znaczenia-31  
[7] https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/drafts/fgd/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf, s.8
[8] https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/science/human-contribution-to-gw-faq.html#.WuCWWohubIU