Artykuły z Tagiem - ubóstwoenergetyczne

Uwagi Koalicji do polityki energetycznej Polski do 2050 roku


Zdaniem ekspertów Koalicji Klimatycznej „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku” powinna uwzględniać rolę, jaką rodzime zasoby odnawialne (m.in. wiatr i słońce) mogą odgrywać w zmniejszeniu...

Nowe publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju


„Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje” to najnowsza publikacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Prezentuje ona zależność pomiędzy poprawą efektywności...