Artykuły z Tagiem - 2040

Ambitny cel klimatyczny na 2040 jest w interesie Polski


Koalicja Klimatyczna z niepokojem przyjmuje oświadczenia niektórych przedstawicieli strony rządowej, którzy odżegnują się od poparcia dla celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040...