Apelujemy do Wydawnictwa Naukowego PWN o pilną aktualizację haseł dotyczących zmiany klimatu

Apelujemy do Wydawnictwa Naukowego PWN o pilną aktualizację haseł dotyczących zmiany klimatu

Apelujemy do Wydawnictwa Naukowego PWN o pilną aktualizację haseł dotyczących zmiany klimatu


28 stycznia 2022

Wydawnictwo Naukowe PWN od lat jest źródłem wiedzy dla milionów Polek i Polaków. Tymczasem niektóre hasła dotyczące klimatu i jego ochrony prezentowane w na stronach internetowych Wydawnictwa są nieaktualne i wprowadzają czytelników w błąd.

To człowiek odpowiada za globalne ocieplenie. Wśród specjalistów zajmujących się tym tematem, konsensus dotyczący związku globalnego ocieplenia z działalnością człowieka jest na poziomie 99%! Z najnowszego raportu IPCC z sierpnia 2021 wynika, że spowodowane przez człowieka ocieplenie klimatu ma tempo niespotykane na przestrzeni co najmniej ostatnich 2000 lat. Raport pokazuje, że emisje gazów cieplarnianych spowodowane działalnością człowieka już są odpowiedzialne za ocieplenie o około 1,1°C w porównaniu z okresem 1850-1900. 

Tymczasem na stronie Wydawnictwa Naukowego PWN znaleźć można m.in. hasło “Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi”, a w nim fragment: Nie rozwiązanym dotąd problemem jest ustalenie przyczyn współczesnych zmian klimatu Ziemi — ochłodzeń i ociepleń. Niezwykle trudne jest też wyjaśnienie przyczyn globalnego ocieplenia klimatu w ostatnich stuleciach. Nie wiadomo, jaka część postępującego ocieplenia jest efektem oddziaływania czynników naturalnych, a jaka — czynników antropogenicznych, spowodowanych działalnością człowieka.” Niektóre artykuły poświęcone zmianie klimatu, które znaleźć można na Państwa stronach internetowych, bazują na wynikach pomiarów sprzed 20 i więcej lat. Ze względu na niezwykle szybkie tempo zachodzących na świecie zmian, artykuły te są całkowicie nieaktualne.

Dlatego Koalicja Klimatyczna wraz z redakcją serwisu Nauka o Klimacie wzywa Wydawnictwo Naukowe PWN do usunięcia nieaktualnych informacji dotyczących zmiany klimatu ze swoich cyfrowych zasobów. Brak oznaczenia archiwalnego wpisu oraz adnotacji, iż treść jest nieaktualna, wprowadza czytelników w błąd. Jednocześnie apelujemy o pilną aktualizację haseł związanych ze zmianą klimatu udostępnianych przez Państwa Wydawnictwo, w tym całego działu “Klimat” na stronach internetowej Encyklopedii  PWN. Przedstawiciele Koalicji Klimatycznej oraz redakcji serwisu Nauka o Klimacie deklarują swoją gotowość do pomocy w opracowaniu prawidłowych haseł związanych ze zmianą klimatu.

Koalicja Klimatyczna

Redakcja serwisu Nauka o Klimacie

Photo by Susan Q Yin on Unsplash