Prof. Z. Karaczun: Materiały MEN są skandaliczne

Prof. Z. Karaczun: Materiały MEN są skandaliczne

Prof. Z. Karaczun: Materiały MEN są skandaliczne


20 kwietnia 2020

Za publiczne pieniądze Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiał, który lekceważy wyniki badań naukowych, powiela mity i opiera się na niesprawdzonych źródłach. Wymowa filmu zamieszczonego na Platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej jest w sposób oczywisty niezgodna z wynikami badań publikowanymi w recenzowanych pismach naukowych a także informacjami zawartymi w raportach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) – komentarz prof. Zbigniewa Karaczuna z SGGW, eksperta Koalicji Klimatycznej.

Widz po obejrzeniu materiału MEN dochodzi do niezgodnych z nauką wniosków, że to naprawdę dobrze, że zmiana klimatu zachodzi, bo dzięki temu miliony ludzi nie umrze i nie zachoruje (bo następna epoka lodowa nastąpi dziesiątki tysięcy lat później!), będziemy mieli więcej żywności i będzie ona tańszą, otworzy się nowa droga dla transportu morskiego, a spod lodu arktycznego będziemy mogli wydobywać ropę naftową i inne surowce nieodnawialne, mniej będziemy płacić za ogrzewanie w zimie.

W materiale na stronie epodrecznik.pl, nie ma nic o utracie różnorodności biologicznej i zamieraniu raf koralowych, o wzroście zachorowań na choroby wektorowe, o śmiertelności powodowanej przez narastające fale upałów, o suszy i głodzie przez nią powodowanym – a więc zaburzeniu bezpieczeństwa żywnościowego w skali globalnej; nie ma nic o narastających konfliktach o wodę, o migrantach klimatycznych.  Brakuje też informacji o wielu innych, potwierdzonych naukowo negatywnych skutkach zmiany klimatu – podkreśla prof. Karaczun.

Zdumienie budzi także pozostawienie sondy przeprowadzonej z „przypadkowymi” przechodniami bez żadnego komentarza. Zwłaszcza tam, gdzie wygłaszane opinie nie do końca są prawdziwe i mogą – zwłaszcza młodszych widzów – wprowadzać w konsternację. W tej części znacznie lepiej byłoby przytoczyć wyniki badań opinii publicznej w Polsce na temat wiedzy i obaw związanych ze zmianą klimatu wykonanych przez instytucje UE lub renomowane firmy badania opinii publicznej.

Co więcej film zawiera ewidentne nieprawdy i kłamstwa:

- wśród gazów cieplarnianych nie wymieniono podtlenku azotu, gazu, którego emisja antropogeniczna wiąże się z produkcją rolną;

- dwutlenek siarki nie jest gazem cieplarnianym;

- nieprawdą jest, że emisje naturalne są wielokrotnie większe od antropogenicznych: np. w przypadku amoniaku udział emisji antropogenicznych to 72%, w przypadku tlenków azotu 56%, w przypadku gazowych związków siarki – 84%, a freony i halony, a także inne przemysłowe gazy cieplarniane emitowane są wyłącznie w wyniku działalności człowieka;

- nie jest prawdą, że wzrost średniej temperatury i powodowane tym wydłużenie okresu wegetacyjnego spowoduje wzrost bezpieczeństwa żywnościowego, ze względu na zwiększone zagrożenie plonu przymrozkami wiosennymi. Wyższe temperatury powodują także większe parowanie wody z gleby i zwiększają zagrożenie pojawienia się suszy. Występowanie fal upałów w lecie znacząco ogranicza produkcję zwierzęcą.

To tylko niektóre kłamstwa, mity i bzdury zawarte w „edukacyjnym” filmie opublikowanym przez Ministerstwa Edukacji Narodowej. W mojej opinii osoby odpowiedzialne za opublikowanie tego filmu powinny ponieść konsekwencje służbowe.

 

Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW

Ekspert Koalicji Klimatycznej

 

Film znajduje się pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/film/Dc2jtbWl7?fbclid=IwAR2XrfUKqZ1rYMDDQzDG6fCHXOHhOkE_6cYCVSqtdhvCegVbXSV9gy9NhGY